Pazartesi , Kasım 23 2020
bayan-poh

Bayan PÖH Alımı ve Şartları

Polis özel harekat alımları ile ilgili olarak detaylı bilgileri paylaştığımız yazıların yanı sıra bayan polis özel harekat adaylarına hiç yer vermediğimiz yönünde sorular gelmesinin ardından bayan polis özel harekat adayları için bu yazımızı yazma gereği duyduk.

Bayanlar Nasıl Polis Özel Harekat Olabilir?
Ülkemizde polis özel harekat başkanlığı bünyesinde gerek memur gerekse amir sınıfı bir çok bayan polis özel harekatçı bulunmaktadır. Son bir kaç yıldır bayan polis özel harekatçıların da ön plana çıkmasıyla birlikte bayanların polis özel harekata olan ilgisi de gün geçtikçe artmaktadır. Peki bayanlar nasıl polis özel harekata katılabilirler.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince alımın yapılacağı yıl Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lise mezunları için KPSS P94 puan türünden belirlenen taban puanı almak, önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden alımın yapılacağı yıl belirlenen taban puan almış olmak, alımın yapılacağı yıl Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden belirlenen taban puan almış olmak,

 

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirlenen puanların en az % 80’ini almış olmak, (lise mezunları için 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az (52), önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az (52), lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az (48) puan), (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

 

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınav başvurularının başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1992 ve 17 Eylül 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak),

e) 162 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

 

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

 

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

 

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, 2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

 

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

 

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

 

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

 

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

 

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Hakkında Yetkili

İlginizi Çekebilir!

sehit-yakini-polis

Şehit Yakınları Polis Olabilir mi?

Polislik ve askerlik görevini icra ederken görevleri başında canlarını veren kişilere şehit denilmektedir. Vatanı için …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir