Cumartesi , Mart 23 2019
Ana Sayfa / PAEM ALIMI / Bayanlar Polis Amiri Olabilir mi? Bayan Komiser Yardımcısı Nasıl Olunur?
kadin-komiser-nasil-olunur

Bayanlar Polis Amiri Olabilir mi? Bayan Komiser Yardımcısı Nasıl Olunur?

Polis amirliği kavramı emniyet teşkilatında polis memuru rütbesinin üzerindeki bütün rütbelere verilen genel isimdir. Polis amiri alımları mevcut durumda meslek içerisinden ve meslek dışından üniversite mezunları arasından yapılmaktadır. Polis amirlerinin okudukları okula ise Polis Amirleri Eğitim Merkezi adı verilmektedir. Polis amirleri eğitim merkezi emniyet teşkilatının tüm amir ihtiyacını karşılamaktadır.

Peki amir ihtiyacı için oluşturulan yeni sistemdeki polis amirleri eğitim merkezinde bayan amir yetiştiriliyor mu o konuya değinelim birazda.

Meslek İçinden Polis Amiri Nasıl Olunur?
Meslek içerisindeki alımlarda bayanlar için kontenjanlar erkeklere göre biraz daha kısıtlıdır. Meslek içerisinde yapılan sınavlarda bayan polis amiri sayısı genel olarak 50 kisiyle sınırlıdır.

Bayan polis amiri olmak için aranan şartlar nelerdir peki aşağıda onlara değinelim;

1) En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

3) Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak,

4) Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

5) Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,

6) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

Bu şartları taşıyan bayan polis memurları komiser yardımcısı olmak için yapılan sınavlara girmeye hak kazanırlar ve yapılan sınavda başarılı olanlar ise fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına tabi tutularak başarılı olurlar ise polis amiri olmaya hak kazanırlar.

Meslek Dışından Polis Amiri Nasıl Olunur?
Meslek dışından bayan polis amiri olmak da meslek içerisindeki gibi oldukça zordur. Nedeni ise bayanlar için meslek içinde olduğu gibi meslek dışında da alım oldukça sınırlı sayıdadır. Meslek dışında bayan polis amiri alım sayısı 200 ile sınırlıdır.

Meslek Dışı Bayan Polis Amiri Şartları Nelerdir?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak,

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
(2) PAEM’e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Bu şartları taşıyan bayan adaylar başvurularını yaparlar eğer ki şartları tutar sıralamaya girerler ise fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına tabi tutularak başarılı olurlar ise polis amiri olmaya hak kazanırlar.

Narkotik polisi olmak istiyorsanız Narkotik Şubede Nasıl Çalışırım? yazımızı inceleyin.

Polislikle İlgili Sorularınızı Aşağıdaki Resme Tıklayarak Sorabilirsiniz...

İlginizi Çekebilir!

polislik-kazananlar-polis-olur-mu

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması ne kadar sürer?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması  Kamu kurum ve kuruluşlarına meslek personeli alımı sırasında eskiden beri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


error: Content is protected !!