Perşembe , Ekim 22 2020
egm-branslari

Emniyet Branş İşaretleri

Emniyet genel müdürlüğü resmi çalışan polis memurlarının hangi branşta çalıştıklarına ait bir branş işareti oluşturmuştur. Bu branş işaretleri genel olarak resmi çalışan polis memurlarının sol kollarında bulunmaktadır. Resmi çalışmayana ancak bazı durumlarda resmi yelek giyen polis memurlarının yeleklerinin üzerlerinde de hangi branşa mensup olduklarını gösteren bir branş işareti bulunabilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Branş İşaretleri Nasıldır?
Emniyet genel müdürlüğü branş işaretleri çok eskilerden beridir var ancak günümüze sürekli olarak bu branş işaretleri değişerek gelmektedir. Emniyet genel müdürlüğü de son dönemde branş olayını tamamen kaldırarak her polis memurunun görev verilen şubelerde ve branşlarda çalışmasının önünü açtı. Yani bir şube de çalışabilmek için branşınızın olması artık gerekmemektedir. Tüm bunlara rağmen emniyet genel müdürlüğünün branş ile ilgili yönetmeliğinde şu şartlar yer almaktadır.


Branşa aktarılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,

b) Personelin kendisinin belirleyeceği daha önce çalıştığı veya halen çalışmakta olduğu en az iki amirinin; liyakat, mesleki ehliyet, başarı ve işe uygunluk yönünden yazılı veya elektronik ortamda olumlu görüşünü almış olmak,

c) Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılacak/yaptırılacak elektronik ortamdaki sınavda, ilgili branşlı daire başkanlığının belirlediği taban puanı almış olmak,

ç) İlgili branşlı daire başkanlığınca gerekli görülmesi halinde branşın gerektirdiği bilgi, beceri, yetenek ve motivasyonu ölçmeye yönelik yazılı, sözlü veya elektronik ortamda yapılacak sınavlardan başarılı olmak,

d) Aktarılacak branşla ilgili kursu başarı ile bitirmek.

(2) Sınavda başarılı olanlar arasından ilgili branş komisyonunca belirlenen ve branştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından uygun görülerek Personel Dairesi Başkanlığına bildirilenler, personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile branşa aktarılır. Genel Müdüre doğrudan bağlı branşlı daire başkanlıkları için branşa aktarma işlemi ilgili daire başkanının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile gerçekleştirilir.

(3) Branşla ilgili kurs bitiminde başarılı olan personel, branş komisyonunda değerlendirmeye alınmadan önce ilgili daire başkanlıklarınca hazırlanacak branş yönergelerinde belirtilecek süre kadar branşla ilgili birimlerde belirli süre istihdam edilebilir. Bu süreçte personelin branşa aktarılmasına esas olmak üzere; işe uygunluğu ve adaptasyonu hakkında tavsiye niteliğinde değerlendirme raporu hazırlanabilir.

(4) Emniyet hizmetleri sınıfına ilk defa atanan personel fiili olarak bir hizmet yılını doldurmadan önce branşa aktarılmaz.

(5) Bir personel aynı anda iki branşlı olamaz.

(6) Havacılık, özel harekat, bomba uzmanı ve trafik branşları için birinci fıkrada belirtilen şartlardan hangisi veya hangilerinin aranmayacağı Personel Dairesi Başkanlığının uygun görüşü alınarak ilgili daire başkanlıklarının branş yönergelerinde düzenlenir.

Egm Branş İşaretleri

 

İlginizi Çekebilir!

egm-brans-yonetmelik

EGM Branş Yönetmeliği

Polis memurlarının hangi şartlara hangi durumlara göre branş aldıklarını veya hangi durumlarda branştan çıkarma işlemlerinin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir