Cumartesi , Mart 23 2019
Ana Sayfa / PAEM ALIMI / Nasıl Polis Olabilirim? Polis Olmak Şartları! Polis Olmak İstiyorum!
polis-sartlari

Nasıl Polis Olabilirim? Polis Olmak Şartları! Polis Olmak İstiyorum!

Polis Olmak istiyorum 2018

Her Türk genci çocukluk yaşlarından itibaren gönlünün bir kenarında polis olmak istiyorum hayalini taşır. Bunu bayram ziyaretlerinde göğsünü kabartarak söyleyen küçük çocuklara mutlaka yeğenleriniz, kardeşleriniz arasında rastlamışsınızdır veya sizler de o çocuklardan biriydiniz. Bu sebeple polis olmak istiyorum hedefi çocuklar arasında henüz bir hayal olarak başlarken, artık 18-20 yaşında gençlerimiz arasında artık verilmiş bir karar olarak nasıl polis olabilirim sorusuna evrilmektedir. Bu sebeple 2018 yılı polis alımları ve polis olmak için gerekli olan şartlar en çok merak edilen konuların başında gelmektedir.

Polis alımları ile ilgili olarak polis meslek yüksek okulları, polis meslek eğitim merkezleri ve polis amirleri eğitim merkezleri ile ilgili olarak sizlere ayrı ayrı bölümlerde bilgiler verdik arkadaşlar. Tüm alımların kendi kategorisinde bu yazılarımıza ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda ise tüm alımları tek başlık altında toplayarak hangi polis alımı hangi şartı istiyor bu yazımızda ulaşabileceksiniz.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Alım Şartları Nelerdir?

Polis meslek eğitim merkezi kısaltılmış adı ile POMEM sınavlarına girebilmek için en az lisans mezunu olmak gerekiyordu ancak son yapılan değişiklik ile birlikte alım sayısının %20 si kadar önlisans mezunu adaylarda polis meslek eğitim merkezlerine başvuruda bulunabilirler. Bu alım için yaş şartı 30 dur arkadaşlar ve kamu personeli seçme sınavı (KPSS) den belirli  baraj puanını geçmiş olmak gerekmektedir. Kısaca bu şekilde bilgi verdikten sonra arkadaşlar istenilen şartlara aşağıdan detaylı şekilde ulaşabilirsiniz.

Polis olmak istiyorum diyorsanız işte temel POMEM başvuru kriterleri:

POMEM Başvuru Şartları

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için kamu personeli seçme sınavından belirlenen puan türü, taban puan ve fazlasını almış olmak, önlisans mezunları için KPSS önlisans puanı P93 puan türünden belirlenen taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları lisans ve önlisans kamu personeli seçme sınavından belirlenen taban puan ve üzerinde puan almak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak ,

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
Polislik boy kilo indeksinizi Vücut Kitle Endeksi yazımızdan hesaplayabilirsiniz.

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikle ilişiği bulunmamak.

Polis Meslek Yüksek Okulu Alım Şartları Nelerdir?

Polis meslek yüksek okulları 2 yıl süreli önlisans eğitimi veren polis okullarıdır. Bu okula girmek için en az lise mezunu olmak gerekmekle birlikte şartları tutan önlisans ve lisans mezunları da başvuru da bulunabilir ayrıca 26 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir. Pmyo sınavlarına girebilmek için ayrıca bu sene kaldırılan YGS’ye girmek ve belirlenen baraj ve üzerinde puan almak gerekliydi bu sene YGS’ nin kaldırılmasıyla tahminimizce onun yerine gelen TYT sınavına girerek belirlenen baraj ve üzerinde puan almak şartı aranacaktır. Şu anda sınav türü olarak TYT belirttik ancak henüz kesinleşmiş değil arkadaşlar tahminlerimiz o yönde. Detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PMYO Başvuru Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.(öğrenimi devam eden adaylar için lise son sınıfta bulunanlar)

c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Temel Yeterlilik Testi Sınavından; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.
(Sınavın yapıldığı yıl içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan TYT puan türlerinin herhangi birinden belirlenen ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

e) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
(Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır.)
(Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.)

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi Başvuru Şartları Nelerdir?

Polis amirleri eğitim merkezleri polis amiri yetiştiren ve okuldan komiser yardımcısı mezun eden okula verilen isimdir. Polis amirleri eğitim merkezi sınavlarına girebilmek için en az lisans mezunu olmak şarttır arkadaşlar. Paem alımlarında ayrıca yaş şartı 30 yaşından gün almamış olmak ve belirlenen yıldaki kamu personeli seçme sınavından taban puan ve üzerinde puan almak gerekmektedir. Paem başvuruları ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PAEM Başvuru Şartları

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak,

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

PAEM Lisans mezunu adayların boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır. Adayların; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

15) Erkek adayların, 1111 sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Üniversitede okurken polis olabilir miyim sorusunun cevabına Üniversite Okurken Polis Olunur mu? yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Polislikle İlgili Sorularınızı Aşağıdaki Resme Tıklayarak Sorabilirsiniz...

İlginizi Çekebilir!

polislik-kazananlar-polis-olur-mu

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması ne kadar sürer?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması  Kamu kurum ve kuruluşlarına meslek personeli alımı sırasında eskiden beri …

7 Soru

 1. Tenzile Başıbüyük

  Herşeyden çok polis olmak istiyorum fakat polis olma şartları içinde bana uymayan kurallar var mesela ayaklarım bir kadına göre çok büyük ayak numaram 45 bu benim polis olmama engel midir ? bir diğer sorunum burnum kocaman bir burnum var ve bu burun ilerde her karışık işe burnumu sokacağımı düşündürür mü? komisyona . Derdim büyük komisyon beni koca ayaklı koca burunlu diye elerse aileme bu durumu nasıl açıklarım. Her soruna çözüm bulan admin benim sorunuma da cevap ver.

  • Ayak büyüklüğü de burun büyüklüğüde polis olmanız için bir sorun teşkil etmez kurumda ayakkabıları kundak gibi olan çok fazla çalışan vardır burun ise malum ortada örnekleri çok her ikisi de komisyon tarafından eleme için düşünülmez.

 2. Ben çok iyi bir polis olurum diye düşünenler için en önemli detay dürüstlük, ahlak ve faziletli polis olma çabasıdır eğer polis dürüst ve ahlaklı değilse toplum için zehir demektir

 3. Pomem alımı ve paem alımı hangisine şartlarım uyarsa muhakkak başvuru yapmak ve kanun ve nizamın korunması ve vatanımın bölünmez bütünlüğünün korunması için gerekirse ölmeye de hazırım admin !

 4. Polis olmak suçlulara aman vermemek ve katillerin gırtlağını sıkmak istiyorum nasıl polis olabilirim ?

 5. Yakup ÇUHADAROĞLU

  vatanımız ve Türk milleti namusunu korumak için polis olmak istiyorum bunun için hangi ilseye gitmem daha uygun olur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


error: Content is protected !!