Salı , Mart 26 2019
Ana Sayfa / PMYO ALIMI / PMYO sözlü sınav mahkeme sonucu
pomem-ders

PMYO sözlü sınav mahkeme sonucu

PMYO ile ilgili sonradan getirilen sözlü sınava yapılan hukuki itiraz Danıştay tarafından idare lehinde sonuçlandırıldı.

03.06.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nin 5. maddesinin iptali istemiyle açılan ve Danıştay ilgili daire tarafından incelenerek Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine
Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nin 5. maddesinin iptali
istemi incelendiğinde; 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yapılan düzenleme ile Emniyet Genel
Müdürlüğü kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Polis Akademisi Başkanlığına yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır hükmüne dayanılarak hazırlanan ve dava konusu edilen Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nde sınava katılacak adaylara ilişkin düzenlenen 5. maddede, öğrenimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan adayların, polis adayı veya komiser yardımcısı adayı olarak atanmadan önce sınava tabi tutulacakları düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilenler ışığında dava konusu Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nin sınava katılacak adaylara ilişkin düzenlenen 5. maddesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemi incelendiğinde; Sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olarak yapılacak bir yargısal denetim, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyecektir.Bu itibarla, davacının girdiği sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Danıştay gerekçeli Kararı

Polislikle İlgili Sorularınızı Aşağıdaki Resme Tıklayarak Sorabilirsiniz...

İlginizi Çekebilir!

polislik-kazananlar-polis-olur-mu

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması ne kadar sürer?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması  Kamu kurum ve kuruluşlarına meslek personeli alımı sırasında eskiden beri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!