Perşembe , Ekim 22 2020
polis-askerlik

Polisler Askerlik Yapıyor mu?

Polis memurlarının geçmişten itibaren polislik mesleğine girmelerini takip eden süreç içerisinde en sıkıntı yaşadıkları konulardan bir tanesi askerlik konusuydu. Sıkıntı yazdık diye hemen vatan haini ilan edilmeyelim arkadaşlar ancak sıkıntıdan kastımız tam olarak şuydu bir polis memuru mesleğe girdikten sonra 1-2 yıl çalışıp tam düzenini oturtmuşken askerlik hizmetini yerine getirmesi gerekmekteydi bu nedenle meslekten uzak kalan polislerde tekrar dönüşte mesleğe adapte olamayabiliyorlardı.

Polisler Askerlik Yapar mı?
Polis memurlarının askerlikleri ile ilgili durumlarına 2011 yılında bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemenin getirilmesi zaten şarttı arkadaşlar çünkü polis de asker gibi meslek hayatı boyunca vatanın güvenliği için görev yapmaktaydı. Yani polis zaten her türlü şartta ülkenin huzur ve güveni için tıpkı asker gibi görevini yerine getirmekteydi. Peki 2011 yılında yapılan düzenleme tam olarak nasıl?

2011 yılının 8 şubatında 6109 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile polis memurlarına askerlik belirli şartlar getirilerek kaldırıldı. Bu şartlar ve kanun maddelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz;

EK MADDE 7 – Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro ve/veya rütbeleri ile ilişkisi devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenir.

Birinci fıkra kapsamındakilerden, Emniyet Teşkilatında on yıllık hizmet süresini, memuriyetten sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar, askerliklerine karar alınmasını müteakip askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Geçici süreli görevlendirmeler, yurt dışı misyon koruma, yurt dışında eğitim ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler de on yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu yükümlüler ile ilgili bilgiler, İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

On yıllık süre, polis eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak fiilen göreve başlanılan tarihte başlar. On yıllık süreyi tamamlamadan herhangi bir nedenle Emniyet Teşkilatından ayrılan, başka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, ilgili kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirir.

Seferberlik ve savaş hallerinde bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2 – 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 44 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, ek 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren personelden halen askerlik hizmetini yerine getirmekte olanlar, askerlik hizmetleri durdurularak terhis edilir ve görevlerine iade edilir. Bu madde ile ek 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında; saklı, yoklama kaçağı ve bakaya suçlarından adli takibat yapılmaz ve bu suçları işlediklerinden dolayı adli tahkikata başlanılmış olanların işlemleri ile bu suçlara ilişkin kesinleşmiş kararların infazı durdurulur.

GEÇİCİ MADDE 45 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Emniyet Teşkilatı kadrolarında Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olarak on yıl ve daha fazla süre ile görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle Emniyet Teşkilatından ayrılan, başka kuruma nakledilen veya meslekten ilişiği kesilen personel, ek 7 nci maddenin ikinci fıkra hükümlerinden yararlandırılmaz.”

Yukarıdaki maddelerin açıklamasını kısaca yapacak olursak arkadaşlar polis memurları 10 yıl meslek hayatlarına devam ederlerse terhis edilmiş olacaktır ancak 10 yıldan önce meslekten çıkarılanlar, mesleği bırakanlar askerlik hizmetlerini yerine getireceklerdir. Gayet açıktır kanun arkadaşlar.

 

İlginizi Çekebilir!

egm-brans-yonetmelik

EGM Branş Yönetmeliği

Polis memurlarının hangi şartlara hangi durumlara göre branş aldıklarını veya hangi durumlarda branştan çıkarma işlemlerinin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir